• Polski
  • English

Polityka prywatności plików cookie


Niniejszy dokument zawiera informacje ogólne dotyczące używania przez TEREZ Performance Polymers Sp. z o.o. z siedzibą w Rogoźnica 304, 36-060 Głogów Małopolski, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000500044, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5170364962, REGON: 181076586 danych osobowych przyszłych i potencjalnych Klientów, w tym osób używających strony internetowej www.terez.pl.


Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem . Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.


Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:


• publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
• nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa
• nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
• czas nadejścia zapytania
• pierwszy wiersz żądania http
• kod odpowiedzi http
• liczbę wysłanych przez serwer bajtów
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do serwera nastąpiło przez odnośnik
• informacje o przeglądarce użytkownika
• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http


Dane wymienione w pkt.2 nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwer. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, TEREZ Performance Polymers Sp. z o.o. okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.


Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.


Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW TEREZ Performance Polymers Sp. z o.o.)


W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów