• Polski
  • English

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Projekt nr POIG.04.03.00-00-A15/12

Tytuł projektu: „Implementacja technologii otrzymywania kompozytów wzmacnianych długim włóknem szklanym w Polimarky”
W ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny
Osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 

CEL PROJEKTU:


Celem ogólnym projektu jest wdrożenie własnej, nowej technologii otrzymywania termoplastycznych kompozytów wzmacnianych długim włóknem szklanym na bazie polipropylenu, poliamidu, poliftalamidu, poliuretanu, która jest znana na świecie krócej niż 5 lat i do tej pory nie stosowana na skalę przemysłową. W wyniku inwestycji technologicznej uruchomiona zostanie produkcja nowych produktów, które cechować się będą zarówno wyższą wytrzymałością mechaniczną jak również wyższą wytrzymałością udarową w niskich temperaturach oraz odpornością termiczną w stosunku do produktów oferowanych dotychczas na rynku.


Okres trwania Projektu: do 30.06.2015


Całkowity koszt realizacji Projektu: 6 660 000,00 zł


Wysokość premii technologicznej: 3 996 000,00 zł